رنگ اکریلیک چیست ؟

رنگ اکریلیک چیست؟

 

رنگ اکریلیک پایه آب از ذرات رنگدانه پراکنده شده در امولسیون پلیمر اکریلیک تشکیل شده است. سه جزء اصلی در هر رنگ اکریلیک وجود دارد: رنگدانه، رزین (چسب) و حامل:

 

رنگدانه

رنگدانه‌ها جامداتی هستند که رنگ می‌دهند و رنگ را ایجاد می کنند آنها به اندازه ذرات ریز آسیاب می‌شوند و حل نمی‌شوند، اما در رنگ معلق باقی می‌مانند. رنگدانه‌ها می‌توانند ارگانیک، معدنی، طبیعی و مصنوعی باشند. آنها به سطحی که روی آن اعمال می‌شود هیچ گونه تمایلی ندارند یا تمایل بسیار کمی دارند.

 

رزین یا اتصال دهنده

ماده‌ای است که رنگدانه را پس از خشک شدن رنگ در محل خود نگه می‌دارد. رنگ اکریلیک دارای پلیمر اکریلیک به عنوان چسبنده است و پس از تبخیر آب فیلم رنگ ایجاد می‌شود.

 

حامل

به قسمتی از رنگ اشاره دارد که رنگدانه و چسب را حمل می‌کند. آب حاملی برای رنگ اکریلیک بر پایه آب است و وقتی با چسب ترکیب شود، امولسیون پلیمری ایجاد می‌کند. هنگامی که آب از طریق تبخیر یا جذب از سیستم خارج می‌شود، رنگ خشک می‌شود و فیلم پلیمری شفاف و پایدار پر از ذرات رنگدانه رنگی به دام افتاده ایجاد می‌کند. رنگ‌های اکریلیک در اثر تبخیر آب خشک و فیلم رنگ ایجاد می‌شود.

نحوه تبدیل رنگدانه و آب و اکریلیک به فیلم رنگی با ماندگاری بالا:

مرحله‌ی 1

زمانی که رنگ اکریلیک تولید می شود و بسته بندی می شود در نهایت یک پراکندگی رنگدانه بسیار متعادل در امولسیون پلیمر اکریلیک و آب است. آب نگه دارنده مایع امولسیون است و به عنوان نوعی "چاپرون" شیمیایی عمل می‌کند و از نزدیک شدن ذرات پلیمر اکریلیک جلوگیری می‌کند.

مرحله 2

هنگامی که در معرض هوا  قرار می‌گیرد، آب موجود در امولسیون تبخیر می‌شود.. این زمانی است که ذرات پلیمر اکریلیک در تماس مستقیم با یکدیگر قرار می‌گیرند.

مرحله 3

ذرات پلیمری شفاف خود را در یک ساختار پایدار و شش ضلعی سازماندهی کرده و رنگدانه را در محل خود به دام می‌اندازند. در نتیجه یک فیلم رنگی بسیار پایدار، مقاوم در برابر آب و دائمی ایجاد می‌شود.

 

چه چیزی باعث می‌شود اکریلیک ها بسیار خاص باشند؟

 

  • آنها به سرعت خشک می‌شوند (10-12 دقیقه برای سطوح نازک و بیشتر برای سطوح ضخیم)
  • می‌توانید آن ها را با آب تمیز کنید.
  • وقتی خشک می‌شوند دائمی هستند.
  •  در طیف وسیعی از قالب‌ها مناسب هستند.
  •  تقریباً به هر سطحی می‌چسبند.
  •  در سبک ها و تکنیک‌های مختلف کار می‌کنند.
  •  بوی کمی دارند، بدون دود هستند و قابل اشتعال نیستند.
  • فاقد ترکیبات آلی فرار بوده و دوستدار محیط زیست می باشند.
  • اجرای بسیار ساده و آسانی دارند.

 

رقیق کننده

رنگ های اکریلیک‌ هرگز نباید با بیش از 20 درصد آب رقیق شوند. چرا که آب بیش از حد تعادل را بر هم می‌زند و پلیمر اکریلیک را بسیار نازک پخش می‌کند و به این دلیل مولکول ها نمی توانند به درستی وصل شوند و یک فیلم پایدار ایجاد کنند.