کسب تاییدیه شرکت دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

کسب تاییدیه شرکت دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

نظر به فعالیت های دانش بنیان شرکت بهسازان برنا انرژی پارس در حوزه های مختلف تولیدی و نظر به ارزیابی های صورت گرفته توسط کار گروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان شرکت بهسازان برنا انرژی پارس به عنوان تولید کننده مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی موفق به کسب گواهی شرکت دانش بنیان گردید.

این مهم حاصل تلاش و فعالیت های مداوم واحدهای تحقیق ، توسعه و تولید این شرکت طی یک دهه فعالیت خود در این حوزه می باشد.