نقاشی ساختمان با غلطک

نزدیک به یک دهه است که نقاشی ساختمان با غلطک یا همان رول در ایران فراگیر شده است . در ابتدا که غلطک وارد بازار شد و نقاشان برای نقاشی ساختمان از آن استفاده می کردند، مراحل کار به این صورت بود که ابتدا رنگ را بر روی سطح مورد نظر با استفاده از قلم‌مو پخش می کردند و سپس با غلطک بر روی آن می‌کشیدند که در اصطلاح نقاشی به این عمل پرداخت دادن می گویند یعنی پخش رنگ به صورت یکنواخت در سطح مورد نظر رنگ آمیزی.

نزدیک به یک دهه است که نقاشی ساختمان با غلطک یا همان رول در ایران فراگیر شده است . در ابتدا که غلطک وارد بازار شد و نقاشان برای نقاشی ساختمان از آن استفاده می کردند، مراحل کار به این صورت بود که ابتدا رنگ را بر روی سطح مورد نظر با استفاده از قلم‌مو پخش می کردند و سپس با غلطک بر روی آن می‌کشیدند که در اصطلاح نقاشی به این عمل پرداخت دادن می گویند یعنی پخش رنگ به صورت یکنواخت در سطح مورد نظر رنگ آمیزی.


چند سالی به همین روش در نقاشی ساختمان از غلطک استفاده شد تا زمانی که رنگ جدیدی به نام رنگ اکریلیک یا همان روغنی بدون بو که رنگی قابل شستشو بود و کیفیت آن با رنگ روغنی برابری می کرد به بازار آمد. ابزار استاندارد این رنگ برای نقاشی ساختمان غلطک بود . به همین دلیل هم زمان با ورود این رنگ به بازار انواع غلطک و لوازم جانبی آن نیز مانند : دسته غلطک ، ظرف مخصوص رنگ (که به آن سینی می گویند) و ... به بازار وارد شدند که استفاده از غلطک را در نقاشی ساختمان راحت تر و موثر تر کرد .
استفاده از غلطک در نقاشی ساختمان نسبت به قلم مو هم سرعت کار و هم کیفیت کار را بالا می برد . البته استفاده از آن محدودیت هایی نیز دارد که باعث شده است هم چنان از قلم مو در نقاشی ساختمان و غلطک به عنوان ابزار جانبی مورد استفاده قرار بگیرد. این محدودیت ها شامل رنگ آمیزی بر روی انواع گچ‌بری‌ها، چهارچوب‌ها ، پنجره‌ها و‌... می باشد که غلطک در رنگ آمیزی چنین سطوحی کارایی ندارد.

در حال حاظر برای رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان انواع غلطک ها برای انواع رنگ ها و در سایز ها و در طرح های مختلف وجود دارد . با استفاده از غلطک های طرح دار می توان به دیوار ها نقش های زیبایی داد .